Privacybeleid HCM

Koffiekopje

Inleiding

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van de vereniging Hoogeveens Christelijk Mannenkoor “HCM”, verder in dit document aangeduid met HCM. U dient zich ervan bewust te zijn dat HCM niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen, zoals van andere mannenkoren e.d.

HCM respecteert de privacy van alle leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Met dit privacy beleid laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u lid wordt van HCM en waarom we deze gegevens verzamelen.

Gebruik van onze website

Onze website www.mannenkoorhoogeveen.nl wordt alleen gebruikt om informatie te verschaffen aan leden en niet-leden. Ook is het mogelijk om u hier als lid aan te melden. De opgegeven persoonsgegevens worden verstuurd naar een emailadres dat de secretaris van HCM beheert. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies.
HCM publiceert geen persoonsgegevens op het openbare gedeelte van de website op internet. Uitsluitend zijn hier de naam en foto te zien.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt als lid vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt voor het innen van de contributie, het versturen van correspondentie en de HCM-mer. De gegevens worden opgeslagen in een database t.b.v. de ledenadministratie.

De noodzakelijke persoonsgegevens zijn:

 • Naam, voorletters en roepnaam*
 • Geboortedatum
 • Straat*
 • Postcode en woonplaats*
 • Telefoon*
 • E-mail*
 • IBAN*
 • Pasfoto t.b.v. het “Smoelenboek” *
 • Ingangsdatum lidmaatschap*

* Deze gegevens zijn verplicht.

Andere doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De persoonsgegevens van de leden worden alleen gedeeld met de redactie van de HCM-mer en/of de organisator van projectkoren.Wij verstrekken geen persoonsgegevens van de leden en deelnemers aan projectkoren aan bedrijven t.b.v. reclame of sponsering. Het is mogelijk dat de gemeente bij het aanvragen van subsidie vraagt naar de ledenlijst van het Hoogeveens Christelijk Mannenkoor. Wij dragen er zorg voor dat in die situatie het minimale aan persoonsgegevens wordt gedeeld met de gemeente. Tot op heden heeft HCM nog geen persoonsgegevens van leden hoeven te delen met de gemeente.

Beveiliging persoonsgegevens

Om de persoonsgegevens van de leden te beveiligen heeft HCM de volgende organisatorische en technische maatregelen genomen:

 • Alleen de ledenadministrateur en penningmeester hebben toegang tot de ledenadministratie met behulp van een wachtwoord.
 • Het softwarepakket is alleen toegankelijk op PC van de secretaris en penningmeester.
 • Er wordt periodiek een reservekopie gemaakt van de ledenadministratie, zowel op de PC als op een externe geheugendrager.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens van de leden worden na het beëindigen van het lidmaatschap maximaal 5 jaar bewaard. 

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

Wij bieden alle leden de mogelijkheid tot het inzien of wijzigen van alle eigen persoonsgegevens in de ledenadministratie die aan ons is verstrekt. Daarvoor kunt u contact met de secretaris opnemen. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. 

Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van persoonsgegevens)

U heeft het recht om van HCM uw persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Ook kan HCM uw persoonsgegevens direct doorsturen naar een andere vereniging, indien u dat wenst.

Meldplicht datalekken

Het risico op ernstig datalekken is bij HCM klein, desalniettemin wordt een document bijgehouden waarin alle ernstige datalekken worden geregistreerd. Dit document is in beheer van de penningmeester. Bij ernstig datalekken wordt melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrekken toestemming

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Daarmee vervalt uw lidmaatschap.

Klachtenrecht

U heeft te allen tijde recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:
Hoogeveens Christelijk Mannenkoor
Bospad 1
7931TE Fluitenberg

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op website www.mannenkoorhoogeveen.nl.


U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.


Ga terug ...