Recensie Kerstconcert 2023

 
 edf82ffb0ae00df411ec7eee9d373b7258b2ea2c max1024x
Kerstconcert HCM in de Grote Kerk te Hoogeveen
Foto André Weima
 
Het kerstconcert van het jubilerende Hoogeveens Christelijk Mannenkoor HCM in de sfeervol versierde Grote Kerk was indrukwekkend. Eenmaal in de bomvolle kerk waren de verwachtingen hoog gespannen toen vanaf de orgelgalerij een trompet klonk en de donkere mannenstemmen begonnen met dat eeuwenoude lied Al wie dolend in het donker gevolgd door een tegenstem gezongen door de tenoren van HCM.
 

Prachtig was de begeleiding door trompettist Ruben Dekker, een van de vier jonge talenten die deze avond meewerkten aan het concert van het mannenkoor dat dit jaar het zestigjarig bestaan viert.

Na het welkom door HCM’s voorzitter Adri van der Weyde volgde een blokje van drie liederen. Het eerste lied, waarvan de melodie geschreven is door dirigent Gezinus Veldman over het Licht dat Christus is, werd prachtig en ingetogen gezongen. In het volgende lied Glocken der Liebe op een melodie van Mozart, liet de jonge slagwerker Paskal Ramaker de buisklokken op een formidabele manier klinken. Het waren echte klokken van liefde die klonken. In het lied Still a Bach Christmas dat prachtig werd gezongen door HCM hoorde het publiek de melodie uit het Air van Bach en de bekende carol Stil, still, still . Geweldig klonk ook hier weer de trompet bespeeld door Ruben Dekker in de instrumentale solo en de begeleiding samen met de meester op de piano Gezinus Veldman.

Sopranen

Kerstconcerten van HCM worden ook gekenmerkt door samenzang en dat was ook nu het geval. Het eerste lied was Komt allen tezamen . Aansluitend zongen de beide sopranen Yoanique Hillen en Nine Roest twee liederen. De Candlelight Carol van John Rutter werd door Nine Roest op een schitterende wijze gebracht. Ook het bekende duet Abends will ich schlafen gehen van Engelbert Humperdinck kon het publiek zeer waarderen. Een geweldig applaus viel hen dan ook terecht ten deel.

HCM vervolgde het concert met opnieuw een drietal liederen. Na het prachtig gezongen: Christmas time is here, zong Yoanique Hillen de solo bij Breath of heaven . Heel mooi was de afwisseling tussen sopraan en mannenkoor waarbij de dirigent het koor hielp om op een mooie manier de dynamiek te laten klinken.

Het bekende Little drummer boy begon met een verrassende instrumentale inleiding door dirigent/pianist Gezinus Veldman gevolgd door de wel zeer tempo-vaste slagwerker Paskal Ramaker op snaredrum. Ruben Dekker maakte het instrumentale feest bij dit lied compleet met zijn invulling op trompet. Jammer was dat HCM het ritme van de trom niet steeds volgde maar desondanks was het een prachtige uitvoering.

Opnieuw volgde er samenzang in het lied: Hoor de eng’len zingen d’eer . De sopranen Nine Roest en Yoanique Hillen zongen respectievelijk Williams Somewhere in my memory en het lied Avé Maria van Beyoncé. Met de heel goed en strak in de maat gezongen carol Sing we now of Christmas startte het laatste blokje van drie liederen van HCM. Het werd gevolgd door Walking in the air waarbij Nine Roest heel mooi de solo zong. Het blokje werd afgesloten met een medley van kerstliederen die door de instrumentalisten knap begeleid en ondersteund werd. Ook hier bleek weer hoe goed de keuze was om ook de buisklokken een plek te geven in het programma.

Dat bleek eveneens bij de instrumentale solo die op de liederen volgde waarin Gezinus Veldman samen met trompettist Rudolf Dekker en slagwerker Paskal Ramaker met hun muzikale kwaliteiten en interpretaties het publiek in vervoering bracht. De traditionele afsluiting van de kerstconcerten van HCM volgde hierna. In het ontroerende Cantique de Noël schitterden de beide sopranen met hun geweldig bij elkaar passende stemmen in hun solobijdrage, gevolgd door de warme stemmen van het mannenkoor. HetEre zij God werd, onder leiding van dirigent Gezinus Veldman gezongen door het massaal toegestroomde publiek en door HCM met een prachtige tegenstem.

Stille nacht

Het dankwoord van de voorzitter en de bloemen voor de vocale en instrumentale medewerkenden werden gevolgd door een ovationeel applaus van het enthousiaste en dankbare publiek. Met de buisklokken werd vervolgens het luiden van de kerkklokken overgenomen in de kerk waarin inmiddels het licht gedimd was. Het afsluitende Stille nacht zorgde bij menigeen voor een brok in de keel. In stilte verlieten vervolgens de medewerkers de kerkzaal.